Subaru Outback Forums banner

Reaction score
2

Profile posts Latest activity Discussions Media Albums About

 • aventador ·
  hể có chút nhầm lẫn mọi người bỏ quá )

  (3) Pháp Hoa Kinh: Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.
  dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website thành lập doanh nghiệp Biareview.com - Your View Your Choice tư vấn luật
  (4): Tứ Thư: Tứ Thư (四書 Sì shū) là bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Chúng bao gồm:

  1. Đại Học (大學 Dà Xué)
  2. Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng)
  3. Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ)
  4. Mạnh Tử(孟子 Mèng Zǐ)
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top